ราคาบอล 1บรnท์ฟaร์ด vs lอฟlวaร์t0n เปรียบเทียบราคาบอล 23 ก.ย. 2023

ราคาบอล 1บรnท์ฟaร์ด vs lอฟlวaร์t0n เปรียบเทียบราคาบอล 23 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-23 04:04:17 1บรnท์ฟaร์ด 0.5
2023-09-23 04:04:17 1บรnท์ฟaร์ด 0.5
2023-09-23 04:04:17 1บรnท์ฟaร์ด 0.5
2023-09-23 04:04:17 1บรnท์ฟaร์ด 0.5