ราคาบอล เมียนมาร์ (ยู 23) vs จีน (ยู 23) เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

ราคาบอล เมียนมาร์ (ยู 23) vs จีน (ยู 23) เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-21 00:00:03 จีน (ยู 23) 2/2.5