ราคาบอล บาร์รากัส เซ็นทรัล vs ซาร์มิเอ็นโต้ เปรียบเทียบราคาบอล 02 ต.ค. 2023

ราคาบอล บาร์รากัส เซ็นทรัล vs ซาร์มิเอ็นโต้ เปรียบเทียบราคาบอล 02 ต.ค. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-10-02 07:01:01 บาร์รากัส เซ็นทรัล 0/0.5