ราคาบอล ไทย (ยู 23) vs เกาหลีใต้(ยู 23) เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

ราคาบอล ไทย (ยู 23) vs เกาหลีใต้(ยู 23) เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-21 00:00:02 เกาหลีใต้(ยู 23) 1.5/2