ราคาบอล เอสตูเดียนเตส vs กิมนาเซีย ลา พลาต้า เปรียบเทียบราคาบอล 01 ต.ค. 2023

ราคาบอล เอสตูเดียนเตส vs กิมนาเซีย ลา พลาต้า เปรียบเทียบราคาบอล 01 ต.ค. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-10-01 06:01:01 เอสตูเดียนเตส 0.5/1