ราคาบอล เฟเนร์บาห์เช่ vs นอร์ดเจลแลนด์ เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

ราคาบอล เฟเนร์บาห์เช่ vs นอร์ดเจลแลนด์ เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-21 04:03:42 เฟเนร์บาห์เช่ 1
2023-09-21 04:03:42 เฟเนร์บาห์เช่ 1
2023-09-21 04:03:42 เฟเนร์บาห์เช่ 1