ราคาบอล อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) vs อัล ฟาร์ท เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

ราคาบอล อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) vs อัล ฟาร์ท เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-21 04:03:42 อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) 1.5/2
2023-09-21 04:03:42 อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) 1.5/2
2023-09-21 04:03:42 อัล อิติฮัด (ซาอุฯ) 1.5/2