ราคาบอล อัล ชาบับ (ซาอุฯ) vs อัล ฮาเซม เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

ราคาบอล อัล ชาบับ (ซาอุฯ) vs อัล ฮาเซม เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-21 04:03:42 อัล ชาบับ (ซาอุฯ) 0.5/1
2023-09-21 04:03:42 อัล ชาบับ (ซาอุฯ) 0.5/1
2023-09-21 04:03:42 อัล ชาบับ (ซาอุฯ) 0.5/1