ราคาบอล ฟลูมิเนนเซ่ vs ครูไซโร่ เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

ราคาบอล ฟลูมิเนนเซ่ vs ครูไซโร่ เปรียบเทียบราคาบอล 21 ก.ย. 2023

รายละเอียดการเปลียนแปลงราคาบอล

เวลาเปลียนแปลง ทีมต่อ ราคาบอล
2023-09-21 00:00:02 ฟลูมิเนนเซ่ 0.5/1